Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.10.2010 - Wendler v. komissio

(Asia F-49/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vanhuuseläke - Eläkkeen maksaminen - Velvollisuus avata pankkitili asuinmaassa - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva peruste - Yhdenvertaisuusperiaate)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italia) (edustaja: asianajaja M. Müller-Trawinski)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja B. Eggers)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission kantajalle asettaman sen vaatimuksen kumoaminen, jonka mukaan kantajan on ilmoitettava asuinmaassaan oleva pankkitili eläkkeen maksamista varten

Tuomiolauselma

Wendlerin kanne hylätään.

Wendler vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 167, 18.7.2009, s. 27.