Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 oktober 2010 Wendler / Commissie

(Zaak F-49/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Ouderdomspensioen - Pensioenbetaling - Verplichting om bankrekening in woonstaat te openen - Vrijheid van dienstverrichting - Middel van openbare orde - Gelijkheidsbeginsel)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italië) (vertegenwoordiger: M. Müller-Trawinski, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en B. Eggers, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het door de Commissie aan verzoeker gerichte verzoek om voor de betaling van zijn pensioen een bankrekeningnummer in zijn woonstaat op te geven

Dictum

Het beroep van Wendler wordt verworpen.

Wendler zal zijn eigen kosten dragen alsmede de kosten die de Europese Commissie heeft gemaakt.

De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten.

____________

1 - PB C 167 van 18/07/2009, blz. 27.