Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 20. novembra 2006 - Andersson a i./Komisia

(Vec F-69/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 190, 12.8.2006, s. 35.