Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 20 november 2006 - Andersson m.fl. mot Kommissionen

(Mål F-69/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 190, 12.8.2006, s. 35.