Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

3. dubna 2008

Věc F-68/06

Reint J. Bakema

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Zařazení do platové třídy – Funkční skupina IV – Diplom – Pracovní zkušenosti “

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se R. J. Bakema, smluvní zaměstnanec Komise domáhá jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv zamítajícího stížnost proti rozhodnutí, kterým uvedený orgán stanovil jeho zařazení do funkční skupiny IV, platové třídy 14, platového stupně 1 na základě smlouvy smluvního zaměstnance podepsané dne 25. října 2005, jež nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2005, jakož i nařízení Komisi zařadit jej do funkční skupiny IV platové třídy 16, a jednak přiznání odpovídající částky ve formě náhrady škody.

Rozhodnutí: Rozhodnutí, kterým orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv zařadil žalobce do funkční skupiny IV, platové třídy 14, platového stupně 1 na základě smlouvy podepsané dne 25. října 2005 s Komisí na místo smluvního zaměstnance, se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Zařazení

[Služební řád, čl. 5 odst. 3 písm. b); pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 82 odst. 2]

Pro účely uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. d) a čl. 7 odst. 3 Obecných prováděcích ustanovení o procesech přijímání a využívání smluvních zaměstnanců v Komisi, které stanoví zařazení smluvních zaměstnanců podle délky relevantních pracovních zkušeností vypočtené počínaje dnem, kdy dotyčná osoba splní minimální kvalifikační požadavky pro přijetí, Komise nemůže, aniž by porušila dosah čl. 82 odst. 2 písm. c) pracovního řádu ostatních zaměstnanců, podle kterého přijetí na místo smluvního zaměstnance ve funkční skupině IV vyžaduje nejméně vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, osvědčené diplomem, jak vysvětlují, z důvodu totožnosti jejich příslušných pojmů, ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. b) služebního řádu, který stanoví tentýž požadavek pro úředníky, odmítnout zohlednit diplom, aniž by předem přezkoumala obsah vzdělávacího programu osvědčeného uvedeným diplomem, a aniž by ověřila, zda tento diplom může osvědčovat ukončené vysokoškolské vzdělání.

(viz body 41 a 42)