Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 3. lipnja 2021. – The Yokohama Rubber Co. Ltd/Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)/Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P)

(spojeni predmeti C-818/18 P i C-6/19 P)1

„Žalba – Žig Europske unije – Apsolutni razlozi za odbijanje ili apsolutni razlozi za ništavost registracije – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii) – Znak koji se sastoji od oblika koji ne predstavlja znatan dio proizvoda”

Jezik postupka: engleski

Stranke

(Predmet C-818/18 P)

Žalitelj: The Yokohama Rubber Co. Ltd (zastupnici: D. Martucci i F. Boscariol de Roberto, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Pirelli Tyre SpA (zastupnici:  T. M. Müller i F. Togo, odvjetnici), Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (zastupnik: J. Ivanauskas, agent)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europsko udruženje nositelja žigova (Marques) (zastupnik : M. Viefhues, odvjetnik)

(Predmet C-6/19 P)

Žalitelj: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (zastupnik: J. Ivanauskas, agent)

Druge stranke u postupku: Pirelli Tyre SpA (zastupnici :  T. M. Müller i F. Togo, odvjetnici), The Yokohama Rubber Co. Ltd (zastupnici D. Martucci i F. Boscariol de Roberto, odvjetnici)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europsko udruženje nositelja žigova (Marques) (zastupnik: M. Viefhues, odvjetnik)

Izreka

Odbijaju se žalbe u predmetima C-818/18 P i C-6/19 P.

Društvu The Yokohama Rubber Co. Ltd i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) nalaže se snošenje vlastitih troškova u vezi s žalbenim postupcima u predmetima C‑818/18 P i C-6/19 P, i snosit će, na jednake dijelove, troškove društva Pirelli Tyre SpA u vezi s tim postupcima.

Europskom udruženju nositelja žigova (Marques) nalaže se snošenje vlastitih troškova.

____________

1 SL C 148, 29. 4. 2019.