Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. júna 2021 – The Yokohama Rubber Co. Ltd/Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)/Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P)

(spojené veci C-818/18 P a C-6/19 P)1

(Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Absolútne dôvody zamietnutia alebo neplatnosť zápisu – Označenie, ktoré je tvorené výlučne tvarom tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Nariadenie (ES) č. 40/94 – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) – Označenie, ktoré je tvorené tvarom nepredstavujúcim významnú časť tovaru)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

(Vec C-818/18 P)

Odvolateľka: The Yokohama Rubber Co. Ltd (v zastúpení: D. Martucci a F. Boscariol de Roberto, avvocatti)

Ďalší účastník konania: Pirelli Tyre SpA (v zastúpení: T. M. Müller a F. Togo, Rechtsanwälte), Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: J. Ivanauskas, splnomocnený zástupca)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje odporkyňu: European Association of Trade Mark Owners (Marques) (v zastúpení: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

(Vec C-6/19 P)

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: J. Ivanauskas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania Pirelli Tyre SpA (v zastúpení: T. M. Müller a F. Togo, Rechtsanwälte), The Yokohama Rubber Co. Ltd (v zastúpení: D. Martucci a F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje odporkyňu: European Association of Trade Mark Owners (Marques) (v zastúpení: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

Výrok rozsudku

Odvolania vo veciach C-818/18 P a C-6/19 P sa zamietajú.

The Yokohama Rubber Co. Ltd a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znášajú svoje vlastné trovy odvolacieho konania vo veciach C-818/18 P a C-6/19 a s povinní v rovnakej výške nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s týmito konaniami Pirelli Tyre SpA.

European Association of Trade Mark Owners (Marques) znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 148, 29.4.2019.