Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 juni 2021 – The Yokohama Rubber Co. Ltd mot Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P)

(Förenade målen C-828/18 och C-6/19 P)(1 )

(Överklagande – EU-varumärke – Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 7.1 e ii – Kännetecken som består av en form som inte utgör en betydande del av varan)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

(Mål C-818/18 P)

Klagande: The Yokohama Rubber Co. Ltd (ombud: D. Martucci och F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Övriga parter i målet: Pirelli Tyre SpA (ombud:  T.M. Müller och F. Togo, Rechtsanwälte), Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: J. Ivanauskas)

Intervenient som stöder klagandena: European Association of Trade Mark Owners (Marques) (ombud : M. Viefhues, Rechtsanwalt)

(Mål C-6/19 P)

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: J. Ivanauskas)

Övriga parter i målet: Pirelli Pirelli Tyre SpA (ombud:  T.M. Müller och F. Togo, Rechtsanwälte), The Yokohama Rubber Co. Ltd (ombud: D. Martucci och F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Intervenient som stöder klagandena: European Association of Trade Mark Owners (Marques) (ombud: M. Viefhues, Rechtsanwalt)

Domslut

Överklagandena i målen C-818/18 P och C-6/19 P ogillas.

The Yokohama Rubber Co. Ltd och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader och till lika delar ersätta Pirelli Tyre SpA:s rättegångskostnader i målen C-818/18 P och C-6/19 P.

European Association of Trade Mark Owners (Marques) ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 148, 29.4.2019.