Language of document : ECLI:EU:C:2021:431

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. června 2021 – Yokohama Rubber a EUIPO v. Pirelli Tyre

(spojené věci C-818/18 P a C-6/19 P)(1)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu či neplatnost zápisu – Označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) – Označení tvořené tvarem, který nepředstavuje významnou část výrobku“

1.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů – Nepřípustnost – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení

(Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

(viz bod 49)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Označení tvořená výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Určení základních vlastností označení

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii)]

(viz bod 60)

Výrok

1)

Kasační opravné prostředky ve věcech C‑818/18 P a C‑6/19 P se zamítají.

2)

Společnost The Yokohama Rubber Co. Ltd a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponesou vlastní náklady řízení o kasačních opravných prostředcích ve věcech C‑818/18 P a C‑6/19 P a rovným dílem nahradí náklady, které v souvislosti s těmito řízeními vynaložila společnost Pirelli Tyre SpA.

3)

European Association of Trade Mark Owners (Marques) ponese vlastní náklady řízení.


1– Úř. věst. C 148, 29.4.2019.