Language of document : ECLI:EU:C:2021:431


 


 Presuda Suda (četvrto vijeće) od 3. lipnja 2021. –
Yokohama Rubber i EUIPO/Pirelli Tyre

(spojeni predmeti C-818/18 P i C-6/19 P)(1)

„Žalba – Žig Europske unije – Apsolutni razlozi za odbijanje ili ništavost registracije – Znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 7. stavak 1. točka (e) podtočka ii. – Znak koji se sastoji od oblika koji ne predstavlja znatan dio proizvoda”

1.      Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena činjenica i dokaza – Nedopuštenost – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(čl. 256. st. 1. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. stavak 1.)

(t. 49.)

2.      Žig Europske unije – Definicija i stjecanje žiga Europske unije – Apsolutni razlozi za odbijanje – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje tehničkog rezultata – Utvrđivanje bitnih značajki znaka

(Uredba Vijeća br. 40/94, čl. 7. st 1. t. (e) podt. ii.)

(t. 60.)

Izreka

1.

Odbijaju se žalbe u predmetima C-818/18 P i C-6/19 P.

2.

Društvu The Yokohama Rubber Co. Ltd i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) nalaže se da uz vlastite troškove u vezi sa žalbenim postupcima u predmetima C-818/18 P i C-6/19 P na jednake dijelove snose troškove društva Pirelli Tyre SpA u vezi s tim postupcima.

3.

Europsko udruženje nositelja žigova (Marques) snosi vlastite troškove.


1 SL C 148 od 29.4.2019.