Language of document : ECLI:EU:C:2021:431

A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2021. június 3i ítélete –
Yokohama Rubber és EUIPO kontra Pirelli Tyre

(C818/18. és C6/19. sz. egyesített ügyek)(1)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A lajstromozás feltétlen kizáró vagy törlési okai – Kizárólag az áru célzott műszaki hatása eléréséhez szükséges formából álló megjelölés – 40/94/EK rendelet – A 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii) alpontja – Nem az áru jelentős részét ábrázoló formából álló megjelölés”

1.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 49. pont)

2.      Európai uniós védjegy – Az európai uniós védjegy meghatározása és megszerzése – Feltétlen kizáró okok – Kizárólag az árunak a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formájából álló megjelölések – A megjelölés alapvető jellemzőinek meghatározása

(40/94 tanácsi rendelet, 7. cikk, (1) bekezdés, e) pont, ii. alpont)

(lásd: 60. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a C‑818/18. P. sz. és C‑6/15. P. sz. ügyekben benyújtott fellebbezést elutasítja.

2)

A The Yokohama Rubber Co. Ltd és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) a C‑818/18. P. és a C‑6/19. P. sz. fellebbezési eljárásokkal kapcsolatban felmerült saját költségein felül egyenlő arányban viseli a Pirelli Tyre SpA részéről ezen eljárásokban felmerült költségeket.

3)

A European Association of Trade Mark Owners (Marques) maga viseli saját költségeit.


1 HL C 148., 2019.4.29.