Language of document : ECLI:EU:C:2021:431

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 3 juni 2021 –
Yokohama Rubber och EUIPO mot Pirelli Tyre

(förenade målen C818/18 P och C6/19 P,)(1)

”Överklagande – EU-varumärke – Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 7.1 e ii – Kännetecken som består av en form som inte utgör en betydande del av varan”

1.      Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkt 49)

2.      EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Absoluta registreringshinder – Tecken som endast består av en varas form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Identifiering av de väsentliga särdragen hos ett kännetecken

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 e ii)

(se punkt 60)

Domslut

1)

Överklagandena i målen C‑818/18 P och C‑6/19 P ogillas.

2)

The Yokohama Rubber Co. Ltd och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader och till lika delar ersätta Pirelli Tyre SpA:s rättegångskostnader i målen C‑818/18 P och C‑6/19 P.

3)

European Association of Trade Mark Owners (Marques) ska bära sina rättegångskostnader.


1      EUT C 148, 29.4.2019.