Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgerichts Wedding (Germania) la 14 martie 2013 - eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

(Cauza C-119/13)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Wedding

Părțile din procedura principală

Reclamantă: eco cosmetics GmbH & Co. KG

Pârâtă: Virginie Laetitia Barbara Dupuy

Întrebările preliminare

HYPERLINK "http://hermes.curia.europa.eu:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=de&source=Celex&numdoc=32006R1896&lg_dest=ro" Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată trebuie interpretat în sensul că pârâtul poate formula o cerere de reexaminare judiciară a somaţiei europene de plată chiar şi atunci când somaţia de plată nu i-a fost comunicată sau notificată deloc sau nu i-a fost comunicată sau notificată în mod valabil? Prin analogie se poate invoca în această privință în special articolul 20 alineatul (1) sau articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1896/2006?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Este obligat pârâtul să respecte limite de timp pentru cererea sa de reexaminare în cazul în care somaţia de plată nu i-a fost comunicată sau notificată în mod valabil sau deloc? Se poate invoca în această privință în special reglementarea prevăzută la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1896/2006?

De asemenea în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Care sunt consecinţele juridice din perspectiva dreptului procesual în cazul în care cererea de reexaminare este admisă; se poate invoca în această privință în mod corespunzător în special articolul 20 alineatul (3) sau articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1896/2006?

____________

1 - JO L 399, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 9, p. 108.