Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete - Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-574/10. sz. ügy)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/18/EK irányelv - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Építészeti és tervezési szolgáltatások - Valamely középület felújítási projektjére vonatkozó tanulmánykészítési, tervezési, és felügyelői szolgáltatások -A projekt több fázisban történő megvalósítása költségvetési okok miatt - A szerződés értéke)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Wilms és C. Zadra meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze, N. Graf Vitzthum és J. Möller meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés - Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.) 23-55. cikkével összefüggésben értelmezett 2., 9. és 20. cikkének megsértése - Az ugyanazon építési projekthez kapcsolódó több építészeti szolgáltatásnak ugyanazon tervezőiroda részére, európai szintű közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő odaítélése Niedernhausen önkormányzata által - Az odaítélt szolgáltatás felosztása - A szerződés értékének meghatározása

Rendelkező rész

A Németországi Szövetségi Köztársaság - mivel Niedernhausen önkormányzata a területén található "Autalhalle" elnevezésű középület felújításával kapcsolatos építészeti szolgáltatásokra irányuló, az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének b) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési szerződést európai uniós szintű közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül ítélte oda - nem teljesítette az ezen irányelv 23-55. cikkével összefüggésben értelmezett 2., 9. és 20. cikkéből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 72., 2011.3.5.