Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunalul Giurgiu (România) la data de 6 martie 2012 - SC Volksbank România SA/Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Giurgiu

(Cauza C-123/12)

Limba de procedură: româna

Instanţa de trimitere

Tribunalul Giurgiu

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: SC Volksbank România SA

Pârât: Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Giurgiu

Întrebările preliminare

Art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE a Consiliului poate fi interpretat în sensul că noţiunile de "obiect al contractului" şi de "preţ", la care face referire această dispoziţie, cuprind elementele ce formează contraprestaţia la care o instituţie de credit este îndrituită, conform unui contract de credit, respectiv dobânda anuală efectivă a unui contract de credit, formată în special din dobânda fixă sau variabilă, comisioanele bancare şi alte costuri incluse şi definite de contract?

Art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE a Consiliului poate fi interpretat în sensul permiterii unui stat membru, care a transpus această dispoziţie în dreptul intern, de a proceda, în exercitarea puterii judecătoreşti, la verificarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale ce privesc obiectul contractului şi caracterul adecvat al preţului?

____________

1 - Directiva Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).