Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal do Trabalho do Porto (Portugalia) la 8 martie 2012 - Sindicato dos Bancários do Norte și alții/BPN-Banco Português de Negócios, SA

(Cauza C-128/12)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal do Trabalho do Porto

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo

Pârâtă: BPN-Banco Português de Negócios, SA

Întrebările preliminare

Principiul egalității de tratament, din care rezultă interdicția discriminării, trebuie interpretat în sensul că este aplicabil lucrătorilor din sectorul public?

2)    Impunerea de către stat a unei reduceri a salariilor prin intermediul Legii menționate privind bugetul de stat pentru 2011, aplicată exclusiv lucrătorilor care își exercită funcțiile în sectorul de stat sau în sectorul economic public, este contrară principiului interdicției oricărei discriminări, având drept rezultat o discriminare pe motivul naturii publice a raportului de muncă?

3)    Dreptul la condiții de muncă care să respecte demnitatea, prevăzut la articolul 31 alineatul (1) menționat din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretat în sensul că implică interdicția de a reduce remunerațiile, fără acordul lucrătorului, în cazul în care contractul nu se modifică?

4)    Dreptul la condiții de muncă care să respecte demnitatea, prevăzut la articolul 31 alineatul (1) menționat din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretat în sensul că include dreptul la o remunerație echitabilă care să asigure lucrătorilor și familiilor acestora un nivel de trai satisfăcător?

5)    Atunci când reducerea salariului nu constituie unica măsură posibilă, necesară și fundamentală pentru efortul de redresare a finanțelor publice într-o situație de criză economico-financiară gravă a țării, o astfel de reducere este contrară dreptului prevăzut la articolul 31 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, întrucât pune în pericol nivelul de trai și angajamentele de natură financiară pe care lucrătorii și familiile lor și le-au asumat anterior reducerii salariale?

6)    Reducerea salariilor impusă în acest mod de statul portughez, întrucât nu era nici prevăzută și nici previzibilă pentru lucrători, este contrară dreptului la muncă în condiții care respectă demnitatea?

____________

1 - JO 2000, C 364, p. 1.