Language of document :

Tožba, vložena 3. septembra 2012 - Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

(Zadeva C-407/12)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Hetsch, L. Nicolae in M. Žebre)

Tožena stranka: Republika Slovenija

Predlogi tožeče stranke

Komisija predlaga Sodišču naj:

ugotovi, da Republika Slovenija s tem, da ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos Direktive 2009/140/ES2 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES4 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, v vsakem primeru pa o teh predpisih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 5 navedene direktive;

Republiki Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti o obvestilu glede vseh ukrepov o prenosu navedene Direktive 2009/140/ES na podlagi člena 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v znesku 6.531,84 na dan, šteto od dneva razglasitve sodbe v tej zadevi;

Republiki Sloveniji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Rok za prenos direktive se je iztekel 25. maja 2011.

____________

1 - UL L 337, str. 37

2 - UL L 108, str. 33

3 - UL L 108, str. 7

4 - UL L 108, str. 21