Language of document :

2013 m. vasario 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Ellinika Nafpigeia AE prieš Europos Komisiją

(Byla C-246/12 P)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Laivų statyba - Sprendimas, kuriuo valstybės pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka - Esminių nacionalinių saugumo interesų apsauga - Konkurencinės sąlygos vidaus rinkoje)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Ellinika Nafpigeia AE, atstovaujama Δικηγόροι I. Drosos ir V. Karagiannis

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama C. Urraca Caviedes ir M. Konstantinidis

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2012 m. kovo 15 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimo Ellinika Nafpigeia prieš Komisiją (T-391/08), kuriuo buvo atmestas ieškinys dėl prašymo iš dalies panaikinti 2008 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimą C(2008) 3118 galutinis, kuriuo Graikijos valdžios institucijų Ellinika Nafpigeia (Hellenic Shipyards "HSY") naudai suteikta pagalba pakeitus pirminį investicijų planą dėl šios laivų statyklos restruktūrizavimo buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka [valstybės pagalba C 16/2004 (ex NN29/2004, CP 71/2002 ir CP 133/2005)]

Rezoliucinė dalis

Atmesti apeliacinį skundą.

Ellinika Nafpigeia AE padengia bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 200, 2012 7 7.