Language of document : ECLI:EU:C:2012:16

Cauza C‑302/10

Infopaq International A/S

împotriva

Danske Dagblades Forening

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Højesteret)

„Drepturi de autor — Societate informațională — Directiva 2001/29/CE — Articolul 5 alineatele (1) și (5)  — Opere literare și artistice — Reproducerea unor scurte extrase din operele literare — Articole de presă — Reproduceri provizorii și tranzitorii — Proces tehnic constând în scanarea unor articole urmată de conversia într‑un fișier text, de procesarea electronică a reproducerii și de stocarea în memorie a unei părți a acestei reproduceri — Acte provizorii de reproducere care reprezintă o parte integrantă și esențială a unui asemenea proces tehnic — Scopul actelor care constau în utilizarea licită a unei opere sau a unui alt obiect protejat — Semnificație economică de sine stătătoare a actelor respective”

Sumarul ordonanței

1.        Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29 — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Dreptul de reproducere — Excepții și limitări — Condiții — Parte integrantă și esențială a unui proces tehnic — Acte provizorii de reproducere efectuate în cursul un procedeu de captare de date — Includere

[Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 5 alin. (1)]

2.        Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29 — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Dreptul de reproducere — Excepții și limitări — Condiții — Acte care au ca unic scop să permită utilizarea licită a unei opere ori a unui alt obiect protejat — Acte provizorii de reproducere efectuate în cursul un procedeu de captare de date — Includere

[Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 5 alin. (1)]

3.        Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29 — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Dreptul de reproducere — Excepții și limitări — Condiții — Acte care nu au nicio semnificație economică de sine stătătoare

[Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 5 alin. (1)]

4.        Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29 — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Dreptul de reproducere — Excepții și limitări — Condiții — Lipsa unei atingeri aduse exploatării normale a operei și a unui prejudiciu nejustificat

[Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 5 alin. (1) și (5)]

1.        Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că actele provizorii de reproducere efectuate în cadrul unui procedeu denumit „captare de date” care constă în efectuarea unor căutări electronice automate în articolele de presă și în identificarea și extragerea din acestea a cuvintelor‑cheie prestabilite, pentru a face mai eficientă redactarea sintezelor de articole de presă și care se materializează în scanarea unor articole de presă urmată de conversia într‑un fișier text, apoi în crearea unui fișier care cuprinde un extras compus din 11 cuvinte, îndeplinesc condiția potrivit căreia aceste acte trebuie să constituie o parte integrantă și esențială a unui proces tehnic, în pofida faptului că inițiază și finalizează acest proces și implică o intervenție a omului.

Astfel, noțiunea „parte integrantă și esențială a unui proces tehnic” impune ca actele provizorii de reproducere să fie efectuate integral în cadrul unui proces tehnic și să nu fie realizate, așadar, în totalitate sau în parte, în afara unui astfel de proces. Această noțiune presupune de asemenea ca realizarea actului provizoriu de reproducere să fie necesară, în sensul că procesul tehnic avut în vedere nu ar putea funcționa în mod corect și eficient în lipsa actului respectiv.

Pe de altă parte, dat fiind faptul că articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29 nu precizează în ce etapă a procesului tehnic trebuie să intervină actele provizorii de reproducere, nu este exclus ca un astfel de act să inițieze sau să finalizeze acest proces.

De asemenea, nimic din această dispoziție nu indică faptul că procesul tehnic trebuie să nu implice nicio intervenție a omului și în special că ar fi exclus ca acest proces să fie declanșat manual, în scopul realizării unei prime reproduceri provizorii.

(a se vedea punctele 30‑34 și 39 și dispozitiv 1)

2.        Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că actele provizorii de reproducere efectuate în cadrul unui procedeu denumit „captare de date” care constă în efectuarea unor căutări electronice automate în articolele de presă și în identificarea și extragerea din acestea a cuvintelor‑cheie prestabilite, pentru a face mai eficientă redactarea sintezelor de articole de presă și care se materializează în scanarea unor articole de presă urmată de conversia într‑un fișier text, apoi în crearea unui fișier care cuprinde un extras compus din 11 cuvinte, îndeplinesc condiția potrivit căreia actele de reproducere trebuie să urmărească un scop unic, și anume să permită utilizarea licită a unei opere sau a unui alt obiect protejat.

(a se vedea punctele 33, 34 și 46 și dispozitiv 1)

3.        Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că actele provizorii de reproducere efectuate în cadrul unui procedeu denumit „captare de date” care constă în efectuarea unor căutări electronice automate în articolele de presă și în identificarea și extragerea din acestea a cuvintelor‑cheie prestabilite, pentru a face mai eficientă redactarea sintezelor de articole de presă și care se materializează în scanarea unor articole de presă urmată de conversia într‑un fișier text, apoi în crearea unui fișier care cuprinde un extras compus din 11 cuvinte, îndeplinesc condiția potrivit căreia aceste acte nu trebuie să aibă o semnificație economică de sine stătătoare în măsura în care, pe de o parte, realizarea acestor acte nu permite obținerea unui beneficiu suplimentar, care să îl depășească pe cel rezultat din utilizarea licită a operei protejate, și, pe de altă parte, actele provizorii de reproducere nu conduc la o modificare a operei.

În această privință, câștigurile pe planul productivității care rezultă din realizarea acestor acte provizorii de reproducere nu au o astfel de semnificație economică de sine stătătoare, în măsura în care avantajele economice rezultate din aplicarea acestora nu se materializează decât prin utilizarea obiectului reprodus, astfel încât nu sunt nici distincte, nici separabile de avantajele rezultate din utilizarea sa. În schimb, un avantaj rezultat dintr‑un act provizoriu de reproducere este distinct și separabil dacă autorul acestui act poate obține beneficii ca urmare a exploatării economice a reproducerilor provizorii ca atare. În schimb, un avantaj rezultat dintr‑un act provizoriu de reproducere este distinct și separabil dacă autorul acestui act poate obține beneficii ca urmare a exploatării economice a reproducerilor provizorii ca atare. La fel se întâmplă în cazul în care actele provizorii de reproducere conduc la o modificare a obiectului reprodus, astfel cum acesta există la momentul declanșării procedeului tehnic avut în vedere, întrucât actele respective nu urmăresc astfel să faciliteze utilizarea sa, ci utilizarea unui obiect diferit.

(a se vedea punctele 33, 34 și 51‑54 și dispozitiv 1)

4.        Articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că actele provizorii de reproducere efectuate în cadrul unui procedeu denumit „captare de date” care constă în efectuarea unor căutări electronice automate în articolele de presă și în identificarea și extragerea din acestea a cuvintelor‑cheie prestabilite, pentru a face mai eficientă redactarea sintezelor de articole de presă și care se materializează în scanarea unor articole de presă urmată de conversia într‑un fișier text, apoi în crearea unui fișier care cuprinde un extras compus din 11 cuvinte, deși îndeplinesc toate condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din această directivă, trebuie să fie considerate că îndeplinesc condiția potrivit căreia actele de reproducere nu pot nici să intre în conflict cu exploatarea normală a operei, nici să aducă în mod nejustificat atingere intereselor legitime ale titularului dreptului.

(a se vedea punctele 33, 34 și 57 și dispozitiv 2)