Language of document : ECLI:EU:C:2014:158

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CURȚII

20 februarie 2014(*)

„Radiere”

În cauza C‑312/13,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Alba Iulia (România), prin decizia din 12 octombrie 2012, primită de Curte la 7 iunie 2013, în procedura

Claudiu Roșu

împotriva

Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Sibiu – Activitatea de Inspecție Fiscală,

PREȘEDINTELE CURȚII,

după ascultarea avocatului general, domnul M. Wathelet,

dă prezenta

Ordonanță

1        Prin scrisoarea din 15 noiembrie 2013, grefa Curții a transmis instanței de trimitere Hotărârea pronunțată la 7 noiembrie 2013 în cauzele conexate C‑249/12 și C‑250/12, Tulică și Plavoșin, invitând‑o să îi comunice dacă, în lumina acelei hotărâri, dorea să își mențină trimiterea preliminară.

2        Prin scrisoarea din 30 ianuarie 2014, primită la grefa Curții la 10 februarie 2014, Curtea de Apel Alba Iulia a informat Curtea că nu intenționa să își mențină trimiterea preliminară.

3        În aceste condiții, este necesar să se dispună radierea prezentei cauze din registrul Curții.

4        Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța națională, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive, președintele Curții dispune:

Radiază cauza C‑312/13 din registrul Curții.

Luxemburg, 20 februarie 2014.

Grefier

 

       Președinte

A. Calot Escobar

 

       V. Skouris


* Limba de procedură: româna.