Language of document :

Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo) – BestWater International GmbH v. Michael Mebes, Stefan Potsch

(Věc C-348/13)1

„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Bundesgerichtshof – Autorské právo a práva s ním související - Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odstavec 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Internetové odkazy umožňující přístup k chráněným dílům – Použití techniky ‚framing‘“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: BestWater International GmbH

Žalovaní: Michael Mebes, Stefan Potsch

Výrok

Pouhou skutečnost, že chráněné dílo, volně dostupné na internetové stránce, je vloženo na jinou internetovou stránku prostřednictvím odkazu používajícího techniku „framing“, jako je i ta ve věci v původním řízení, nelze kvalifikovat jako „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, jestliže tím dotčené dílo není sdělováno nové veřejnosti a ke sdělení nedochází za použití specifické technologie, která se liší od technologie původního sdělování.

____________

1 Úř. věst. C 325, 9.11.2013.