Language of document :

A Tribunal da Relação de Coimbra (Portugália) által 2015. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sociedade Portuguesa de Autores CRL kontra Ministério Público

(C-151/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Relação de Coimbra

Az alapeljárás felei

Felperes: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Alperes: Ministério Público

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a művek nyilvánossághoz közvetítésének a 2001/29/EK1 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett fogalmát, hogy az magában foglalja a sugárzott művek olyan kereskedelmi létesítményekben televíziókészüléken keresztül történő közvetítését, mint a bárok, kávézók, éttermek, vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb helyiségek, ahol e művek sugárzását hangszórók és kihangosítók segítségével oly mértékben felerősítik, hogy az a szerzői jog által védett művek új használatának tekinthető?Befolyásolja-e a fenti kérdésre adott választ az, hogy hangszórókat és kihangosítókat, azaz a televíziókészüléktől eltérő műszaki eszközöket alkalmaznak a hangvétel felerősítésére?