Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 7. juni 2017 – Verein für lauteren Wettbewerb e.V. mod Princesport GmbH

(Sag C-339/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Köln

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Verein für lauteren Wettbewerb e.V.

Sagsøgt: Princesport GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1007/2011 1 fortolkes således, at det er obligatorisk at præcisere, at der er tale om et rent tekstilprodukt, der udelukkende er fremstillet af samme fiber?

Er det obligatorisk at anvende en af de tre tilføjelser, der er nævnt i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1007/2011, »100%«, »ren« eller »hel-«, eller er der blot tale om en valgmulighed for sådanne produkter, men ikke om en forpligtelse?

Gælder forpligtelsen i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1007/2011 til at etikettere eller mærke tekstilprodukter med betegnelsen og vægtprocenten for alle indeholdte fibre også for rene [org. s. 3] tekstilprodukter som dem, der er omfattet af artikel 7 i forordning (EU) nr. 1007/2011?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27.9.2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF (EUT L 272, s. 1).