Language of document :

Talan väckt den 6 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Ungern

(Mål C-78/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: V. Di Bucci, L. Malferrari och K. Talabér-Ritz)

Svarande: Ungern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 63 FEUF samt artiklarna 7, 8 och 12 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna genom att på ett diskriminerande, obefogat och omotiverat sätt införa restriktioner för utländska donationer till civilsamhällesorganisationer i a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. Törvény (2017 års lag nr. LXXVI om öppenhet för organisationer som mottar finansiellt stöd från utlandet), som ålägger vissa kategorier av civilsamhällesorganisationer – närmare bestämt organisationer som får direkt eller indirekt utländskt finansiellt stöd som överstiger ett visst belopp – skyldigheter i fråga om registrering, anmälan och öppenhet samt föreskriver en möjlighet att utdöma påföljder till organisationer som inte uppfyller dessa skyldigheter, och

förplikta Ungern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I 2017 års lag nr. LXXVI om öppenhet för organisationer som mottar finansiellt stöd från utlandet åläggs vissa kategorier av civilsamhällesorganisationer – närmare bestämt organisationer som får direkt eller indirekt utländskt finansiellt stöd som överstiger ett visst belopp – nya skyldigheter i fråga om registrering, anmälan och öppenhet samt föreskrivs en möjlighet att utdöma påföljder till organisationer som inte uppfyller dessa skyldigheter.

Den 14 juli 2017 inledde kommissionen ett fördragsbrottsförfarande mot Ungern med anledning av lag nr LXXVI av 2017.

Eftersom kommissionen ansåg att Ungerns svar var otillfredsställande gick den vidare med nästa steg i fördragsbrottsförfarandet och skickade den 5 oktober 2017 ett motiverat yttrande till Ungern.

Eftersom kommissionen ansåg att också svaret på det motiverade yttrandet var otillfredsställande beslutade den att väcka talan vid domstolen för att få fastställt att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 63 FEUF samt artiklarna 7, 8 och 12 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

____________