Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 6 ноември 2018 година – наказателно производство срещу TX и UW

(Дело C-688/18)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страни в главното производство

TX и UW

Преюдициалeн въпрос

Ще бъде ли нарушено правото на обвиняемия да присъства на съдебния процес по чл.8 ал.1 и ал.2 вр съобр.35 и съобр. 44 от Директива 2016/3431 , ако е проведено едно от съдебните заседания по наказателно дело в отсъствието на обвиняемия, като последният е бил редовно призован, бил е надлежно уведомен за последиците от своето неявяване, бил е защитаван от избран от него адвокат - в следните случаи:

а)    не се е явил поради зависеща от него причина (а именно е взел решение да не участва в това конкретно съдебно заседание);

б)    не се е явил поради независеща от него причина (а именно заболяване), ако след това е уведомен за извършените в негово отсъствие действия и е взел информирано решение, с което:

-    е заявил, че не оспорва законността им на основание своето неявяване и не желае да се преповторят в негово присъствие;

-    е заявил, че желае да вземе участие в тези действия, като съдът е извършил допълнителен разпит на посоченото от него лице, при което е дал пълноценна възможност на обвиняемия да участва.

____________

1 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

OB 2016, L 65, стр. 1