Language of document :

A Törvényszék 2019. március 6-i ítélete – Hamas kontra Tanács

(T-289/15. sz. ügy)1

(„Közös kül- és biztonságpolitika – A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Annak lehetősége, hogy valamely harmadik állam hatósága a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóságnak minősüljön – A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja – Indokolási kötelezettség – Mérlegelési hiba – A tulajdonhoz való jog”)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Hamas (Doha, Katar) (képviselő: L. Glock ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben B. Driessen és N. Rouam, később B. Driessen és F. Naert, és végül B. Driessen és F. Naert és A. Sikora-Kalėda meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: F. Castillo de la Torre és R. Tricot, később: F. Castillo de la Torre, L. Baumgart és C. Zadra meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és módosításáról, valamint a 2014/483/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. március 26-i (KKBP) 2015/521 tanácsi határozat (HL 2015. L 82., 107. o.), másrészt a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint a 790/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. március 26-i (EU) 2015/513 tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2015. L 82., 1. o.) felperesre vonatkozó részének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Hamász maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 245., 2015.7.27.