Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 8. prosinca 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesgericht für Strafsachen Wien - Austrija) – kazneni postupak protiv A i dr.

(predmet C-584/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski istražni nalog – Direktiva 2014/41/EU – Članak 1. stavak 1. – Članak 2. točka (c) podtočke i. i ii. – Pojmovi „pravosudno tijelo” i „tijelo izdavatelj” – Europski istražni nalog koji je izdalo javno tužiteljstvo države članice – Neovisnost u odnosu na izvršnu vlast)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht für Strafsachen Wien

Stranke glavnog kaznenog postupka

A i dr.

uz sudjelovanje: Staatsanwaltschaft Wien

Izreka

Članak 1. stavak 1. i članak 2. točku (c) Direktive 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima treba tumačiti na način da je javni tužitelj države članice odnosno, općenitije, javno tužiteljstvo države članice obuhvaćeno pojmovima „pravosudno tijelo” i „tijelo izdavatelj” u smislu tih odredbi, neovisno o mogućem postojanju odnosa zakonske podređenosti između tog javnog tužitelja odnosno tog javnog tužiteljstva i izvršne vlasti te države članice i izloženosti navedenog javnog tužitelja odnosno navedenog javnog tužiteljstva opasnosti od izravne ili neizravne podložnosti pojedinačnim nalozima ili uputama te vlasti u okviru donošenja europskog istražnog naloga.

____________

1 SL C 383, 11. 11. 2019.