Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2020. december 8-i ítélete (a Landesgericht für Strafsachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az A és társai elleni büntetőeljárás

(C-584/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai nyomozási határozat – 2014/41/EU irányelv – Az 1. cikk (1) bekezdése – A 2. cikk c) pontjának i. és ii. alpontja – Az „igazságügyi hatóság” és a „kibocsátó hatóság” fogalma – Valamely tagállam ügyészsége által kibocsátott európai nyomozási határozat – A végrehajtó hatalomtól való függetlenség)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht für Strafsachen Wien

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

A és társai

a Staatsanwaltschaft Wien részvételével

Rendelkező rész

A büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdését és 2. cikkének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezések értelmében vett „igazságügyi hatóság” és „kibocsátó hatóság” fogalma alá tartozik valamely tagállam ügyésze vagy általánosabban valamely tagállami ügyészség, függetlenül az ügyész vagy az ügyészség és e tagállam végrehajtó hatalma között esetlegesen fennálló, törvényben meghatározott alárendeltségi viszonytól, és attól, hogy az említett ügyész vagy ügyészség ki van téve azon kockázatnak, hogy közvetlenül vagy közvetetten alá lehet rendelve a végrehajtó hatalomtól származó egyedi rendelkezéseknek vagy utasításoknak az európai nyomozási határozat kibocsátására vonatkozó határozat meghozatala keretében.

____________

1 HL C 383., 2019.11.11.