10. veebruaril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-16/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ühise ravikindlustusskeemi otsus osas, milles sellega kinnitatakse niisuguse otsuse eelnõu sõnastust, millega jäeti rahuldamata taotlus tunnistada kutsehaiguseks haigus, millesse suri hageja abikaasa, endine ametnik.

Hageja nõuded

tühistada ühise ravikindlustusskeemi 23. märtsi 2012. aasta otsus osas, milles sellega kinnitatakse 23. juuni 1995. aasta otsuse eelnõu sõnastust;

vajadusel tühistada Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse 29. oktoobri 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus, mille hageja esitas 6. juulil 2012 personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.