Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2022. gada 21. jūlija rīkojums (Cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – AB, AB-CD/Z EF

(Lieta C-265/21) 1

Tiesvedības valoda – franču

Tiesas otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 OV C 263, 5.7.2021.