Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Efetio Athinon (Grækenland) den 3. marts 2021 – VP, CX, RG og TR m.fl. mod Elliniko Dimosio

(Sag C-133/21)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Elliniko Dimosio

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VP, CX, RG og TR m.fl.

Sagsøgt: Elliniko Dimosio

Præjudicielle spørgsmål

Er en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der fastsætter en lønmæssig forskelsbehandling til skade for arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse som omhandlet i § 1 i direktiv 1999/70/EF 1 i forhold til en sammenlignelig fastansat, hvor det eneste differentieringskriterium er, at deres kontrakt kvalificeres af arbejdsgiveren eller i loven som tidsbegrænset ansættelseskontrakt, forenelig med § 4 i direktiv 1999/70/EF?

Er nærmere bestemt en national lovgivning, der begrunder en lønmæssig forskelsbehandling af arbejdstagere, der udfører arbejde på tidsbegrænset ansættelseskontrakt, vel vidende at deres arbejde dækker arbejdsgiverens faste og varige behov, forenelig med § 4 i direktiv 1999/70/EF?

____________

1 Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT 1999, L 175, s. 43).