Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 6. aprīlī iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Spānija) – Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Lieta C-215/21)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Pamatlietas puses

Prasītāja: Zulima

Atbildētāja: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Prejudiciālais jautājums

Patērētāju prasījumos saistībā ar negodīgiem noteikumiem, pamatojoties uz Direktīvu 93/13/EK 1 , un gadījumā, kad tiek noslēgts ārpustiesas izlīgums, Ley de Enjuiciamiento Civil 22. pants nosaka, ka patērētājiem ir jāuzņemas tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana, neņemot vērā pārdevēja vai piegādātāja iepriekšējo rīcību, neraugoties uz to, ka tas neizpildīja iepriekšējos brīdinājumos formulētos prasījumus. Vai šis Spānijas procesuālais regulējums ir būtisks šķērslis, kas var atturēt patērētājus īstenot savas tiesības uz iespējami negodīga līguma noteikuma efektīvu pārbaudi tiesā, kas būtu pretrunā efektivitātes principam un Direktīvas 93/13 6. panta 1. punktam un 7. panta 1. punktam?

____________

1  Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 93, L 95, 29. lpp.)