A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2020. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Apollo Tyres (Hungary) Kft. kontra Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(C-575/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Alperes: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 2003/87/EK irányelv1 , különösen annak I. mellékletének 3. pontja értelmezhető-e úgy, hogy az adott létesítményben történő tüzelőanyag-égetés EU ETS hatálya alá tartozásának meghatározásakor a létesítmény teljes névleges bemenő hőteljesítményére befolyással van a létesítmény részét képező berendezés – igazolt módon való – korlátozott üzemeltetése?

____________

1 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003., L 275., 32. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.).