Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. lipnja 2021. uputio Vrhoven administrativen sad (Bugarska) – PV/Zamestnik izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelie”

(predmet C-343/21)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: PV

Tuženik: Zamestnik izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelie”

Prethodna pitanja

Može li se na temelju tumačenja članka 45. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1974/20061 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1698/2005 pretpostaviti da je u slučaju kao što je ovaj riječ o „arondaciji” ili „okrupnjavanju zemljišta” zbog kojeg korisnik ne može ispunjavati preuzete obveze?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, opravdava li činjenica da država članica nije poduzela potrebne mjere kako bi omogućila prilagođavanje korisnikovih obveza novonastalom stanju gospodarstva to da se ne zahtijeva povrat sredstava za razdoblje u kojemu je obveza bila na snazi?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, na koji način treba tumačiti članak 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/20092 od 19. siječnja 2009. ako se uzmu u obzir činjenice utvrđene u glavnom postupku i kakve je prirode rok iz članka 75. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1122/20093 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009?

____________

1 Uredba Komisije (EZ) br. 1974/2006 od 15. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2006., L 368, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 59.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL 2009., L 30, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 59.)

3 Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (SL 2009., L 316, str. 65.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 59. i ispravak 2013., L 246, str. 3.)