A Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2012. szeptember 13-i végzése – Markland kontra Europol

(F-34/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az Europol személyi állománya – Ideiglenes alkalmazotti szerződés – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek alkalmazása – Besorolási fokozatba való besorolás – Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Saskia Jane Markland (Hága, Hollandia) (képviselő: N. D. Dane ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (képviselők: D. Neumann, D. El Khoury és J. Arnould meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperest AST 5 besorolási fokozatba besoroló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

S. J. Markland maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Rendőrségi Hivatalnál felmerült költségeket.

____________

1 HL C 204., 2011.7.9., 30. o.