Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 juni 2013 – BY mot Easa

(Mål F-8/12)(1 )

(Personal vid Easa – Tillfälligt anställd – Uppsägning på grund av bristande arbetsinsats – Omsorgsplikt – De yrkesmässiga svårigheterna beror på yttre omständighet – Mobbning – Sjukdom – Skadestånd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BY (Lasne, Belgien) (ombud: advokaten B.-H. Vincent)

Svarande: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (ombud: F. Manuhutu, biträdd av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens uppsägning och om skadestånd för den skada som sökanden påstår sig ha lidit på grund av uppsägningen och den påstådda mobbningen.

Domslut

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska till BY utge ett belopp motsvarande nio månaders nettolön, varvid nettolönen ska vara nettolönen dagen före uppsägningen.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta BY:s rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 65, 3.3.12, s. 28.