A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. február 19-i ítélete – BB kontra Bizottság

(F-17/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Szerződéses alkalmazott – Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának mellőzése – Megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BB (képviselő: A. Blot ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes szerződéses alkalmazotti szerződését nem meghosszabbító alperesi határozat megsemmisítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a felperes részéről felmerült költségek egyharmadát.A felperes maga viseli saját költségeinek kétharmadát.