Virkamiestuomioistuimen määräys 4.4.2011 – Behmer v. parlamentti

(Asia F-76/08)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 285, 8.11.2008, s. 56.