Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2008 - Augenault a další v. Rada

(Věc F-16/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 96, 22.4.2006, s. 38