Sklep Sodišča za uslužbence z dne 16. septembra 2010 - Blank in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-103/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 261, 28.10.2006, str. 35.