Recurs introdus la 22 februarie 2021 de H.R. Participations SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 16 decembrie 2020 în cauza T-535/19, H.R. Participations/EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Cauza C-109/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: H.R. Participations SA (reprezentanți: P. Wilhelm și J. Rossi, avocați)

Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Prin Ordonanța din 2 iunie 2021, Curtea de Justiție (Camera de admitere în principiu a recursurilor) a statuat că recursul nu este admis și a obligat H. R. Participations SA să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________