Acțiune introdusă la 13 mai 2016 – Yanukovych/Consiliul

(Cauza T-245/16)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donețk, Ucraina) (reprezentant: T. Beazley, QC)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (PESC) 2016/318 a Consiliului din 4 martie 2016 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2016, L 60, p. 76), în măsura în care îl privește pe reclamant;

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/311 al Consiliului din 4 martie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2016, L 60, p. 1), în măsura în care îl privește pe reclamant;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă șapte motive.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că, pentru adoptarea măsurilor contestate, Consiliul Uniunii Europene (în continuare, „Consiliul”) nu a invocat un temei juridic adecvat. Argumentele în susținerea acestui motiv și a motivelor următoare includ pe cele de mai jos. Măsurile contestate nu îndeplinesc condițiile care îi permit Consiliului să recurgă la aplicarea articolului 29 TUE. Măsurile contestate nu sunt coerente cu obiectivele prevăzute în mod expres în Decizia (PESC) 2016/318 a Consiliului (statul de drept și respectarea drepturilor omului în Ucraina). Astfel, măsurile contestate, prin faptul că susțin un regim care nu este cunoscut din punct de vedere istoric pentru respectarea dreptului omului sau a statului de drept, subminează statul de drept și drepturile omului. Consiliul nu poate avea ca temei deciziile parchetului general sau ale instanțelor din Ucraina, inclusiv pentru faptul că acestea nu sunt nici independente și nici imparțiale și sunt supuse unei ingerințe politice din partea regimului actual din Ucraina. Autoritățile ucrainene au încălcat în numeroase rânduri prezumția de nevinovăție la care are dreptul reclamantul.

Al doilea motiv este întemeiat pe un abuz de putere săvârșit de Consiliu. Scopul actual al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor contestate a constat și constă, în esență, în încercarea de a obține favoruri din partea regimului actual din Ucraina și în creșterea influenței politice asupra acestui regim, care nu reprezintă o exercitare adecvată a prerogativelor respective.

Al treilea motiv este întemeiat pe faptul că Consiliul nu a expus o motivare adecvată sau suficientă, acesta prezentând mai degrabă considerații stereotipe și inexacte.

Al patrulea motiv este întemeiat pe faptul că reclamantul nu îndeplinește criteriile stabilite pentru a fi încadrat în perioada relevantă. Informațiile pe care s-a întemeiat Consiliului nu au constituit un temei de fapt solid și suficient pentru a determina includerea în listă a reclamantului.

Al cincilea motiv este întemeiat pe erori vădite de apreciere săvârșite de Consiliu prin includerea reclamantului în măsurile contestate. Consiliul nu a prezentat probe concrete, coerente și întemeiate pe fapte pentru justificarea măsurilor contestate și nu a examinat în mod riguros și suficient informațiile limitate de care dispunea.

Al șaselea motiv este întemeiat pe încălcarea dreptului de apărare al reclamantului și/sau refuzul de a i se acorda protecție jurisdicțională efectivă. Printre altele, Consiliul nu a îndeplinit obligația de a se consulta cu reclamantul înainte de desemnarea din nou a acestuia, iar reclamantul nu a avut oportunitatea adecvată și corectă nici să corecteze erorile, nici să prezinte informații relevante.

Al șaptelea motiv este întemeiat pe încălcarea dreptului de proprietate al reclamantului, consacrat la articolul 17 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

____________