DIGRIET TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU

(L-Ewwel Awla)

25 ta’ Frar 2008

Kawża F-85/07

Ana Anselmo et

vs

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Reklutaġġ – Ħatra – Klassifikazzjoni fi grad – Kandidati li għaddew minn kompetizzjoni interna – Fatt ġdid – Assenza – Inammissibbiltà manifesta”

Suġġett: Rikors, ippreżentat skont l-Artikoli 236 KE u 152 KEEA, li permezz tiegħu A. Anselmo u għaxar uffiċjali oħra tal-Kunsill jitolbu, essenzjalment, l-annullament tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill li jiċħdu l-anzjanità fil-grad li kienu kisbu fil-kategoriji C u D, waqt il-ħatra tagħhom fil-Kategorija B* jew wara din il-ħatra.

Deċiżjoni: Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli. Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Sommarju

1.      Proċedura – Ammissibbiltà tar-rikorsi – Evalwazzjoni fid-dawl tar-regoli fis-seħħ fil-mument tal-preżentata tar-rikors

(Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 76)

2.      Uffiċjali – Rikors – Ilment amministrattiv li għandu jitressaq qabel – Termini

(Regolamenti tal-Persunal, Artikoli 90 u 91)

1.      Jekk ir-regola stabbilita fl-Artikolu 76 tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, li tipprovdi li t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jista’, permezz ta’ digriet, jiċħad rikors li jidher li huwa manifestament inammissibbli, hija regola ta’ proċedura applikabbli, bħala tali, mid-data tad-dħul fis-seħħ tagħha, għall-kawżi kollha quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, dan ma japplikax fir-rigward ta’ regoli tad-dritt li abbażi tagħhom it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jista’, b’applikazzjoni ta’ dan l-artikolu, iqis li rikors huwa manifestament inammissibbli u li għandhom ikunu applikabbli biss ir-regoli applikabbli fid-data tal-preżentata tar-rikors.

(ara l-punt 17)

2.      Fatt ma jistax jerġa’ jiftaħ it-termini tar-rikors ħlief fiż-żewġ kundizzjonijiet li “jbiddel is-sitwazzjoni ta’ dritt jew ta’ fatt” u li “jista’ jemenda b’mod sostanzjali s-sitwazzjoni ta’ dak li għandu l-intenzjoni jikseb l-eżami mill-ġdid ta’ deċiżjoni li saret definittiva”.

Wieħed ma jistax jikklassifika, bħala fatt ġdid, il-pubblikazzjoni minn istituzzjoni ta’ komunikazzjoni lill-persunal li tirreferi għall-portata tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal u r-regoli interni, mingħajr ma żżid xejn, u li tikkonferma biss l-applikazzjoni tar-regoli li, mingħajr din il-komunikazzjoni, kienu japplikaw fi kwalunkwe każ.

(ara l-punti 25 u 28)

Referenza: Il-Qorti tal-Ġustiżżja 13 ta’ Novembru 1986, Becker vs Il‑Kummissjoni, 232/85, Ġabra p. 3401, punt 10; Il-Qorti tal-Prim’Istanza 7 ta’ Frar 1991, Williams vs Il‑Qorti tal‑Awdituri, T‑58/89, Ġabra p. II‑77, punti 46 sa 48; 7 ta’ Frar 2001, Inpesca vs Il‑Kummissjoni, T‑186/98, Ġabra p. II‑557, punt 51; 3 ta’ Ottubru 2006, Nijs vs Il‑Qorti tal‑Awdituri, T‑171/05, ĠabraSP p. I‑A‑2‑195, II‑A‑2‑999, punt 24; It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku 16 ta’ Jannar 2007, Genette vs Il‑Kummissjoni, F‑92/05, T‑171/05, ĠabraSP p. II‑A‑2‑999, punt 61