Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 noiembrie 2013 – CA/Comisia

(Cauza F-60/12)1

(Funcţie publică – Funcționari – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Expunerea motivelor invocate – Acțiune vădit inadmisibilă)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: CA (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Guerrieri Ciaceri, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei pârâtei de a nu atribui reclamantei șase puncte de promovare pentru exercițiul de promovare 2011 și cererea de atribuire cu efect retroactiv a punctelor necesare pentru a fi promovată la gradul AST 2

Dispozitivul

Acțiunea este respinsă drept vădit inadmisibilă.

CA suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 243, 11.8.2012, p. 34.