Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 17. rujna 2014. – CQ protiv Parlamenta

(Predmet F-12/13)1

(Javna služba – Privremeno osoblje – Konferencijski prevoditelji (KP) – Članak 90. UOS-a – Uznemiravanje – Članak 12.a Pravilnika o osoblju – Unutarnji pravilnik o savjetodavnom odboru za uznemiravanje na radnom mjestu i njegovo sprječavanje – Povjerljivost rada navedenog odbora – Očite pogreške u ocjeni)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: CQ (zastupnik: C. Bernard-Glanz, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: M. Dean i E. Taneva, agenti)PredmetZahtjev za poništenje odluke glavnog tajnika Europskog parlamenta o odbijanju pritužbe zbog uznemiravanja koju je uložio tužitelj.Izreka presudeTužba se odbija. Nalaže se CQ-u snošenje vlastitih troškova i troškova Europskog parlamenta.