Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 22. ledna 2016 – Minister Finansów v. Posnania Investment SA

(Věc C-36/16)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Minister Finansów

Odpůrkyně: Posnania Investment SA

Předběžná otázka

Představuje převod vlastnictví k pozemku (věci) osobou povinnou k DPH ve prospěch: a)    státní pokladny – jako vyrovnání daňových nedoplatků u daní náležejících do státního rozpočtu, nebo b)    obce, okresu nebo vojvodství – jako vyrovnání daňových nedoplatků u daní tvořících jejich rozpočtové příjmy, což má za následek zánik daňového dluhu, zdanitelné plnění (dodání zboží) ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 ?

____________

1 Úř. věst. 2006 L 347, s. 1.