Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Liège (Belgia) 28. jaanuaril 2021 – Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL versus État belge – SPF Finances

(kohtuasi C-53/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Liège

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL

Vastustaja apellatsioonimenetluses: État belge – SPF Finances

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 56 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid või praktika, mille kohaselt esimeses liikmesriigis asutatud äriühingud, kes kasutavad teises liikmesriigis asutatud äriühingute teenuseid, on kohustatud selleks, et vältida ettevõtte tulumaksu tasumist, mis võrdub 100% või 50%ga viimati nimetatud äriühingute esitatud arvetel märgitud summast, koostama ja esitama maksuhaldurile neid kulusid hõlmavad raamatupidamisdokumendid ja koondaruande, samas kui residentidest äriühingute teenuste kasutamisel ei kohaldata nende suhtes sellist kohustust selle maksu vältimiseks?

____________