Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 19. rujna 2013. – Gheysens protiv Vijeća

(Predmet F-83/08)1

(Javna služba – Pomoćni ugovorni djelatnik – Uvjeti zaposlenja – Funkcijska skupina – Podudarnost vrsta zadataka i funkcijskih skupina – Trajanje zaposlenja)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Johan Gheysens (Malines, Kraljevina Belgija) (zastupnici: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, a zatim S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i K. Zieleśkiewicz, a zatim M. Bauer i J. Herrmann, agenti)

Predmet

Poništenje Odluke Vijeća o uvjetima zaposlenja tužitelja u dijelu u kojem ograničava trajanje ugovora na dvije godine i razvrstava ga u funkcijsku skupinu III., razred 11., stupanj 1., kao i nezakonitost članka 88. Uvjeta zaposlenja za ostale službenike u dijelu u kojem dozvoljava sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme unutar opće granice od tri godine.

Izreka presude

Odluka Vijeća Europske unije o zapošljavanju Johana Gheysensa poništava se u dijelu u kojem ga razvrstava u funkcijsku skupinu III.

U preostalom dijelu tužbenog zahtjeva tužba se odbija.

Vijeće Europske unije snosit će svoje troškove te mu se nalaže snošenje tri četvrtine troškova Johana Gheysensa.

Johan Gheysens snosi jednu četvrtinu svojih troškova.

____________

1 SL C 313, 6.12.2008., str. 59.