Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. července 2007 - Abarca Montiel a další v. Komise

(Věc F-24/06)1

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Zařazení a odměňování - Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu - Dětské sestry - Bývalí zaměstnanci odměňovaní podle belgického práva - Změna použitelného režimu - Rovné zacházení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgie) a další (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a L. Lozano Palacios, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým byly zamítnuty stížnosti, které podaly žalobkyně proti rozhodnutím, jimiž bylo stanoveno jejich zařazení a odměny jakožto smluvních zaměstnanců

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, jimiž Komise Evropských společenství stanovila odměnu žalobkyň jako smluvních zaměstnanců na základě smluv podepsaných v dubnu 2005, se zrušují.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobkyně ponesou polovinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 108, 6.5.2006, s. 33.