Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 15. marca 2021 – PJ/Deutsche Lufthansa AG

(Zadeva C-167/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PJ

Tožena stranka: Deutsche Lufthansa AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre pri stavki lastnih delavcev letalskega prevoznika, h kateri pozove sindikat, za izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ?

Zadeva je bila s sklepom predsednika Sodišča z dne 18. junija 2021 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10)